Business Coaching

Czym jest?

Coaching jest narzędziem rozwojowym i procesem skoncentrowanym na budowie pozytywnej zmiany zarówno na poziomie jednostki (lider), jak i większej struktury (zespół, firma). Inwestycja w coaching i rozwój liderów zapewnia organizacjom zwiększenie wydajności i efektywności pracy. Ma również istotny wpływ na wynik finansowy firmy. 

Jaki jest cel?

Głównym celem jest rozwój świadomości oraz siły mentalnej osób pełniących kluczowe role w firmie. Działania te zakładają poprawę w obszarach: stylu zarządzania, podejmowania decyzji w trudnych sytuacjach, kreatywnego przełamywani impasów.

null
Twoi ludzie zyskają inspirującego lidera, a Ty spełnienie zawodowe i świadomość wpływu,
jaki masz na życie wielu ludzi.

Nauczysz się

  Skutecznej komunikacji
Efektywnego zarządzania czasem
Rozwiązywania sytuacji konfliktowych
Radzenia sobie ze stresem

Uzyskasz

Umiejętności zarządzania emocjami
Wzrost zaufania współpracowników
Większą pewność siebie
Narzędzia do efektywnego planowania

Zwiększysz

Skuteczność w zarządzaniu zespołem
Konkurencyjność firmy na rynku
Efektywność pracy współpracowników
Umiejętności negocjacyjne
Potwierdzeniem powyższego niech będą działania i podejście do coachingu osobowości, które osiągnęły światowy sukces biznesowy tj. Bill Gates (prezes zarządu Microsoft) i Eric Schmidt (prezes zarządu Google, członek zarządu Apple Inc.).

Zapytaj o ofertę i dostępne terminy

Najczęściej zadawane pytania

Sesja coachingowa trwa 1,5-2h

Efekty pracy są widoczne po każdej sesji coachingowej.

Spotkanie rozpoczyna się od krótkiej rozmowy na temat samopoczucia klienta, rozmowy odnośnie ostatnich dni, wydarzeń, które miały miejsce pomiędzy sesjami, co istotnego zaobserwował u siebie itp. Następnie definiujemy cel na bieżące spotkanie. Trwa sesja coachingowa. Na końcu podsumowujemy spotkanie, z czym klient wychodzi, co ważnego się wydarzyło dla niego, jakie ma wnioski i czasami definiujemy zadanie domowe.

Przed rozpoczęciem pracy coachingowej, odbywa się rozmowa z coachem, następnie coach wysyła kontrakt coachingowy z jasnym opisem coachingu, zasadami pracy, oczekiwaniami, zapewnieniem o poufności etc. Następnie klient z coachem umawiają się na spotkanie rozpoczynające pracę. Na nim ustalają tematy pracy oraz cele, ilość spotkań.

Miejsce pracy to najczęściej biuro. Czasami klient woli spokojną kawiarnię, aby wyjść poza biurową aurę.

To zależy od indywidualnego przypadku. Zazwyczaj jest to ok. 5 – 8 spotkań. Mam też wielu klientów, którzy przychodzą 3 razy i więcej nie mają potrzeby, bo kwestie na którym im zależało, przepracowaliśmy.

Początkowo spotkania odbywają się co ok. 2 tygodnie. Z czasem częstotliwość nieco się zmniejsza do 3 tygodni.