Coaching Inteligencji Emocjonalnej Lidera

Czym jest?

Coaching Inteligencji Emocjonalnej Lidera to unikalny program dla liderów, gdzie w indywidualnym procesie coachingowym kompleksowo rozwijają swoje umiejętności z zakresu inteligencji emocjonalnej obejmującej kluczowe aspekty:

  • samoświadomość (umiejętność rozpoznawania własnych stanów emocjonalnych, wiedza o własnych uczuciach, wartościach),

  • samokontrola (zarządzanie własnymi emocjami i zachowaniami),

  • samoregulację (zdolność świadomego reagowania na bodźce zewnętrzne i kontrolowania własnych stanów emocjonalnych),

  • samoocenę (poczucie własnej wartości, wiara we własne siły, świadomość swoich możliwości, umiejętności oraz swoich ograniczeń),

  • kompetencje społeczne (empatia, asertywność, perswazja, przywództwo, współpraca).

Opis programu

     Program trwa pół roku i zawiera 12 indywidualnych spotkań z coachem. Rozpoczyna się i kończy oceną 360 stopni oraz testem pomiaru inteligencji emocjonalnej. Jego celem jest weryfikacja poziomu początkowego, końcowego oraz analiza procesu zmiany.

    W trakcie programu lider nabywa umiejętność pracy według nowoczesnego modelu KASH. Poznaje konkretne narzędzia coachingowe do samozarządzania, pracuje nad poczuciem własnej wartości, szacunkiem oraz świadomości samego siebie, a w konsekwencji buduje odporność psychiczną, siłę osobistą, konsekwencję dążenia do celów, elastyczność, buduje więź oraz zaufanie do samego siebie.

Ponadto, nauczy się zarządzać relacjami, czyli rozwinie świadomość innych i będzie traktował człowieka z szacunkiem, w wyniku czego wzbudzi zaufanie i zaufa innym. Zdobędzie zrównoważony pogląd (realizm), nauczy się wyrażać i kontrolować emocje, skutecznie zarządza sytuacjami konfliktowymi, będzie prezentował zdrowe nastawienie do współpracy z innymi ludźmi. Opanuje sztukę zmiany nawyku, nastawienia oraz rozwinie mechanizmy samokontroli m. in. przed tzw. uprowadzeniem emocjonalnym czy pułapkami myślenia.  Zdefiniuje fundamenty swojego życia, wartości, postawy i zachowania jakimi chce się kierować. Opracuje „role management”, gdzie świadomie zdefiniuje sobie swoje role w życiu. W trakcie warsztatu nauczy się analizować wypowiedzi liderów(idnetyfikacja wzorców językowych) i reagować na zróżnicowane postawy rozmówcy identyfikując i skutecznie używając tzw. positive and negative emotional atrractos, aby osiągnąć cel rozmowy. Nauczy się posługiwać algorytmami komunikacji. Ponadto pozna wzór na wydajność i opanuje sztukę wydajnego działania.

null
Twoi ludzie zyskają lidera, z którym chce się pracować, a Ty spełnienie zawodowe
i świadomość wpływu, jaki masz na życie wielu ludzi.

Nauczysz się

  Pracować według modelu KASH (Knowledge, Attiude, Skills, Habits)
Budowania lepszych relacji oraz komunikacji z innymi ludźmi
Konsekwencji w realizacji dążeniu do celów
Dynamiki i elastyczności i w działaniu
Umiejętności autorefleksji
Szacunku do siebie i innych
Wyciągać wnioski z własnych błędów i zmieniać postępowania w przyszłości

Opanujesz

Sztukę skutecznej zmiany nawyków
Umiejętność rozpoznawania i nazywania swoich stanów emocjonalnych
Zaawansowane mechanizmy samokontroli
Skuteczne zarządzanie rolami
Wiedzę w jaki sposób wyciągać wnioski z emocji oraz jakie niosą informację
Zdolność empatii

Zyskasz

Więcej pewności i swobody w zarządzaniu zmianą
Autentyczność lidera (zachowasz spójność w mowie i działaniu)
Zwiększoną kreatywność
Optymizm i poczucie pewności siebie
Więcej spokoju
Zmniejszony poziom stresu
Lepszą perspektywę rozwoju firmy
null
Firma rozwinie się tak bardzo, jak daleko sięga wyobraźnia lidera.

Zapytaj o ofertę i dostępne terminy

Najczęściej zadawane pytania

Sesja coachingowa trwa 1,5-2h

Efekty pracy są widoczne po każdej sesji coachingowej.

Przed rozpoczęciem pracy coachingowej, odbywa się rozmowa z coachem, następnie coach wysyła kontrakt coachingowy z jasnym opisem coachingu, zasadami pracy, oczekiwaniami, zapewnieniem o poufności etc. Następnie klient z coachem umawiają się na spotkanie rozpoczynające pracę. Na nim ustalają tematy pracy oraz cele, ilość spotkań.

Spotkanie rozpoczyna się od krótkiej rozmowy na temat samopoczucia klienta, rozmowy odnośnie ostatnich dni, wydarzeń, które miały miejsce pomiędzy sesjami, co istotnego zaobserwował u siebie itp. Następnie definiujemy cel na bieżące spotkanie. Trwa sesja coachingowa. Na końcu podsumowujemy spotkanie, z czym klient wychodzi, co ważnego się wydarzyło dla niego, jakie ma wnioski i czasami definiujemy zadanie domowe.

To zależy od indywidualnego przypadku. Zazwyczaj jest to ok. 5 – 8 spotkań. Mam też wielu klientów, którzy przychodzą 3 razy i więcej nie mają potrzeby, bo kwestie na którym im zależało, przepracowaliśmy.

Miejsce pracy to najczęściej biuro. Czasami klient woli spokojną kawiarnię, aby wyjść poza biurową aurę.

Początkowo spotkania odbywają się co ok. 2 tygodnie. Z czasem częstotliwość nieco się zmniejsza do 3 tygodni.