Ludzkie emocje (dosłownie) kształtują świat wokół nas. Aby zrozumieć moc oddziaływania emocji oraz wagę inteligencji emocjonalnej w przywództwie, należy zrozumieć ich źródło oraz jakie są zależności pomiędzy naszymi emocjami, a otoczeniem.

 Wyniki badań naukowców jasno pokazują siłę wpływu emocji na nas oraz nasze otoczenie. W przypadku liderów często dotyczy to całej organizacji, którymi zarządzają. Gregg Braden w jednej ze swoich książek odniósł się do badań naukowców nt. emocji. Kluczowe dla rozumienia siły emocji są trzy badania, których opis oraz wnioski zostały przedstawione poniżej. Podsumowanie zawiera komentarz dotyczący roli inteligencji emocjonalnej w przywództwie.

Ludzka emocja wytwarza efekty, które sprzeciwiają się konwencjonalnym prawom fizyki

W pierwszym badaniu naukowcy sprawdzali zależność pomiędzy emocją i DNA, a konkretnie czy połączenie emocji i DNA trwa mimo, że próba DNA znajduje się w innym pomieszczeniu niż jej właściciel. Od kandydata pobrano próbkę DNA z jamy ustnej i przeniesiono do innej sali, a on sam dostał do obejrzenia filmy oraz zdjęcia, które miały wzbudzić w nim różne emocje, tj.: radość, strach, złość, smutek. W efekcie, gdy wolontariusz doświadczał emocji, jego wydzielone komórki dokładnie w tym samym momencie wykazywały potężną reakcję. Choć oddzielone, to funkcjonowały tak, jakby były połączone z jego ciałem. Naukowcy, którzy opisali wyniki badań w piśmie “Advances” uznali, że “ludzka emocja wytwarza efekty, które sprzeciwiają się konwencjonalnym prawom fizyki”. Wnioski z badania: między żywymi tkankami istnieje uprzednio nierozpoznana forma energii, komórki i DNA komunikują się ze sobą poprzez pola energii, ludzka emocja ma bezpośredni wpływ na DNA, odległość wydaje się nie mieć wpływu na efekt.

Ludzka emocja zmienia kształt DNA 

Kolejne badanie dotyczyło wpływu emocji na ludzkie DNA. Przeprowadzili je Glen Rein oraz Rollin McCarty z The Heartmath Institute w USA. Rozpoczęli od wyizolowania DNA, następnie poddali je działaniu potężnej formy uczucia – emocji koherentnej (wg badaczy, to taki stan fizjologiczny, który może być celowo stworzony w wyniku zastosowania zamierzonej techniki mentalnego i emocjonalnego samozorganizowania, których celem jest uspokojenie umysłu, przeniesienie wiadomości do rejonu serca i skupienie się na pozytywnych emocjach). Przeprowadzono wiele testów, w których udział wzięły osoby wyszkolone w stosowaniu emocji koherentnej. Po dokonaniu analizy DNA po kątem chemicznym oraz wizualnym, badacze wykryli znaczące zmiany. Wyniki były niezaprzeczalne, a ich implikacje bezbłędne. Wniosek płynący z badań, to myśl, że ludzka emocja zmienia kształt DNA. Bez fizycznego dotykania, jedynie poprzez stworzenie precyzyjnego uczucia w ciele, uczestnicy potrafili wpłynąć na molekuły DNA znajdujące się w zlewce.

Fantomowy efekt DNA

Wyniki trzeciego eksperymentu były zaskakujące. Dotyczył on zachowania DNA wobec cząstek światła (fotonów), czyli materiału kwantowego, z którego zbudowany jest świat. W zamkniętej tubie umieścili fotony oraz próbki ludzkiego DNA. W obecności DNA cząsteczki światła zrobiły coś, czego nikt nie zakładał: zamiast rozproszonego układu obserwowanego przez zespół, cząsteczki ułożyły się inaczej w obecności żywego materiału. Wniosek: DNA bezpośrednio wpłynęło na fotony, kształtując je w regularne wzory dzięki niewidzialnej sile. Jest to o tyle ważne, że w fizyce nie ma dogmatów pozwalających na ten efekt. Tym samym udokumentowano DNA jako substancję mającą bezpośredni wpływ na materiał kwantowy, z którego zbudowany jest nasz świat. Po usunięciu fragmentu kodu DNA fotony pozostały w takim samym układzie, w jakim były przed usunięciem kodu DNA. W podsumowaniu napisano, że została wzbudzona nowa struktura pola. Efekt związany był z obecnością żywego materiału, w związku z czym nazwano to “fantomowym efektem DNA”.

W jakim sposób świadomie kształtować nasze emocje? 

Od pierwszych lat nasz mózg poprzez obserwacje otoczenia zostaje zaprogramowany. Mamy zakodowane sposoby reakcji, oddziaływania na konkretne sytuacje (najczęściej dzieje się to do trzeciego roku życia). Zanim nasz mózg zdecyduje o konkretnym działaniu, nasza emocja już to za nas zrobiła. Emocje dają nam informacje o naszym otoczeniu, aby nas chronić, informować (dlatego mózg pierwotny reaguje na poziomie instynktów).

Poprzez regularne zwiększanie świadomości i rozwój (coaching), rozumienie swoich emocji (dlaczego czujesz radość, złość w danym momencie), reakcji na bodźce zewnętrzne (np. sytuacje w pracy, w domu) itd. możesz świadomie wpływać na Twój odbiór środowiska – czyli tak, jak Ty chcesz, a nie według programów zainstalowanych w przeszłości. Co ważne, rozwój inteligencji emocjonalnej to świadomość, w jaki sposób odczuwasz, komunikujesz się z otoczeniem, jakie emocje wzbudzasz u innych poprzez swoją postawę, zachowanie, działanie oraz w jaki sposób wpływasz na otoczenie. Dla lidera, która nadaje kierunek organizacji jest to bezapelacyjnie kluczowa kompetencja, aby wiedzieć w jaki sposób współpracować z ludźmi w firmie, aby Ci chcieli skutecznie realizować idee i misje organizacji. Co więcej, poziom inteligencji emocjonalnej (IE) warunkuje wydajność ( wydajność = potencjał – zakłócenia) – jej rozwój zwiększy wydajność Twoich działań. Wszystko co robimy jest związane z myślami i uczuciami. Rozwój IE pomoże Ci zrozumieć, co i dlaczego cię motywuje. A ponadto wpłynie pozytywnie na wszystkie obszary Twojego życia.

 

 

Rita Kurpisz

Akredytowany Coach ICF, trener inteligencji emocjonalnej i skutecznej  komunikacji, konsultant biznesowy. Skoncentrowana na podnoszeniu efektywności osobistej liderów, posiada świeże spojrzenie na współczesny biznes, jest skuteczna i elastyczna w pracy z klientem. Jej misją jest inspirowanie ludzi do rozwoju osobistego, wsparcie w osiągnięciu satysfakcji i spełnienia w życiu prywatnym oraz na płaszczyźnie zawodowej.