ABOUT ME

Rita to akredytowany Coach ACC i członek International Coach Federation, trener inteligencji emocjonalnej oraz skutecznej komunikacji.

I cooperate with the European Commission as a Business Coach. I am a political scientist, economist and coach by education. 

Jej misją jest inspirowanie ludzi do rozwoju osobistego, wsparcie w osiągnięciu satysfakcji i spełnienia w życiu prywatnym oraz na płaszczyźnie zawodowej.

Personal Coaching

Interaktywny proces, który wspiera osoby w przyspieszeniu tempa rozwoju i podniesienia osobistej efektywności. Dzięki niemu klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, poszerzają swoją perspektywę o nowe obszary, powiększają swoją świadomość, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności.

Business Coaching

Służy rozwojowi świadomości i siły mentalnej osób pełniących kluczowe role w firmie w obszarach tj.: styl zarządzania, sposoby zachowań w określonych sytuacjach, kreatywne przełamywanie impasów. Alternatywa dla tych, którzy zajmują bardzo wysokie pozycje zawodowe, jednocześnie nie preferują podnoszenia swoich kompetencji w formie warsztatów grupowych.

Leader’s Emotional Intelligence Coaching

Coaching Inteligencji Emocjonalnej Lidera to unikalny program dla liderów, gdzie w indywidualnym procesie coachingowym kompleksowo rozwijają swoje umiejętności z zakresu inteligencji emocjonalnej.
Program trwa pół roku i zawiera 12 spotkań z coachem. Rozpoczyna się i kończy oceną 360 stopni oraz testem z pomiaru inteligencji emocjonalnej. Jego celem jest weryfikacja poziomu początkowego, końcowego i analiza procesu zmiany.

REFERENCJE